سفارش تبلیغ
صبا ویژن

alone

بعض? ادمها را نم?توان داشت ...

 

  فقط م?شود ?ک جور خاص?دوستشان داشت ...

 

 

 

  بعض? ادمها اص? برا? ا?نن?ستند که برا? تو باشند ...
 

 

 

 

 

 

?ا تو برا? انها ...

 

 

 

  اص? به اخرش فکر نم?کن? ...

 

 

 

 

 


انها برا? ا?نند کهدوستشان بدار? ...

 

 

  آن هم نه دوست داشتنمعمول? نه حت? عشق ...

 ?ک جور خاص? که اص? هم کم ن?ست ...


نوشته شده در شنبه 93/6/29ساعت 5:30 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak