سفارش تبلیغ
صبا ویژن

alone

  و ؟هـــ شیـــرینـــ بود راه رفتن با قدمــــــ هـایتــ....

 راه رفتنـــــ با کــفش هــایتـــ....

کنارتــــــ ؟هــــ ارامشــــــیــــ داشـتمـــــ

http://axgig.com/images/95195963134036719274.jpg

مثـل ایـــنــــ بود کـــهـــ در رویاهــــایـــم راهـــ میرومــــ....

اینـــ بارافســــــوســــ را برای خــودمــــ خواهـــم خورد....

http://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-10.png

کــــهــــ هی؟ وقتـــــــ از احــــــــســـــــــــاسمــ نسبت به تو حـــرف نزده امــــ....

وتـــــو ؟هــــــ میدانـــــستیــــــ در قلبــــت من ؟هـــــ می؟ذرد....

http://axgig.com/images/35326765991792091009.gif

هنوز صـــــــــدایت را میشنـــومــــ که می ؟وید; 

می ایی با همـــــ برویــــــــم؟منــــ و تــــو....کنــارهمــــ...باهمـــــ...\

http://axgig.com/images/81938272971120235743.png

اااااهههه  لـــــــــعنتیـــــ ....

الان کهـــــ به،بودنت محتاجم کجاااایــــــــــ؟!؟!

http://axgig.com/images/31322974016026356171.jpg

و وقــــتی با خود میـــ انـــدیشم میــبینم

بـــــــــــــی تو ؟هـــــــ تنهایــــــــمــــــ،تنهای تنها...

http://axgig.com/images/92019659543256702933.gif

وتو ؟هـــــ دانستی از احســــاس من به خودتــــ. http://axgig.com/images/24577358852988243107.jpg ...بدان کهـــ خیــــــــــــلی دووووووستتــــ دارمــــ.....

http://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-17.png   http://bo3e.com/wp-content/uploads/Emoticons-In-love-icon23.pnghttp://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-21.png


نوشته شده در پنج شنبه 92/4/27ساعت 12:1 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak