سفارش تبلیغ
صبا ویژن

alone

شعـــرازتو آغازشد,ای ارتفاع مطهـر

آنگـاه جـاری شدورفت...تا باغهای مطهر

مجنون عصرتمدن,طوفان شورجنون نیــستــ

بازیچه ی باد هارا بگذا,بگذاروبگذار

وقتی که ســقف سقوط اســت,این آسمان مجازیــ

آیـاپرستو پرستوست؟!آیا کبــوترکبوتر؟!

باخاطراتی که دیگر انـــقدر هـم خـواندنـی نیسـتــ

امروز را میکشانم تاصبح فردایی دیگر

ما وارثـــ هیـچ بــودن-وعشــــــق-یعنی تمامیــ-

ازهــرفــــــرودی فــروتر,از هرفرازیــــ فراتــر

شعرم به رنگ غـــزل نیـستــ .اما تو رادوســـتــ میـدارمــ

تنها تـــــــرا همیـشهــ تنها ترا ایـــ مکرر


نوشته شده در سه شنبه 92/3/21ساعت 5:19 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak