سفارش تبلیغ
صبا ویژن

alone

 

                                        بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه.....

                                          بذاره اشک بریزی که راحت شی....

                                           بعد اروم تو گوشت بگه

                                            """"دیوووووووونه من که باهاتم

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/30ساعت 7:8 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

 

                                        بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه.....

                                          بذاره اشک بریزی که راحت شی....

                                           بعد اروم تو گوشت بگه

                                            """"دیوووووووونه من که باهاتم

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/30ساعت 7:8 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

 

                                        بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه.....

                                          بذاره اشک بریزی که راحت شی....

                                           بعد اروم تو گوشت بگه

                                            """"دیوووووووونه من که باهاتم

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/30ساعت 7:8 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

 

                                        بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه.....

                                          بذاره اشک بریزی که راحت شی....

                                           بعد اروم تو گوشت بگه

                                            """"دیوووووووونه من که باهاتم

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/30ساعت 7:7 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

                         هرجا که دلت شکست قبله رفتن.......

                                             خودت جاروش کن ............

                                                      تا هرکس و ناکسی........

                                                           منت دستای زخمیشو.......

                                                                    رو سرت نذاره.


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/30ساعت 6:48 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak